Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας(11/09/2019).