Απόφαση 523 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (25/11/2019)