ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

KEP Logo

 

ΚΕΠ ΑΙΓΙΟΥ:

Τηλ.: 2691360900 έως -906

E-mail: d.aigiou@kep.gov.gr

 

ΚΕΠ ΑΙΓΕΙΡΑΣ:

Τηλ.: 2696360117

E-mail: d.aigeiras@kep.gov.gr

 

ΚΕΠ ΑΚΡΑΤΑΣ:

Τηλ.: 2696360300 &-301

E-mail: d.akratas@kep.gov.gr

 

ΚΕΠ ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ

Τηλ.: 2691360711 & -712

E-mail:  d.diakoptou@kep.gov.gr

 

ΚΕΠ ΕΡΙΝΕΟΥ

Τηλ.: 2691360010

E-mail: d.erineou@kep.gov.gr

 

ΚΕΠ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ:

Τηλ.: 2691361110

E-mail: d.sympoliteias@kep.gov.gr