Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας (04/10/2016)