Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Εγκύκλιος Ανακλήσεων Ένταξης Πράξης - Αιτημάτων Τροποποίησης Πράξης - Μεταβιβάσεων, για το έτος εφαρμογής 2018-2019 του Μέτρου 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 3385/149227/31.10.2018 έγγραφό του  ανακοίνωσε την Εγκύκλιο Ανακλήσεων Ένταξης Πράξης - Αιτημάτων Τροποποίησης Πράξης - Μεταβιβάσεων, για το πρώτο έτος εφαρμογής 2018-2019 του Μέτρου 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή