Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''6η Τροποποίηση της 1751/46643/15.04.2016 Απόφασης του ΓΓΑΠ & ΔΚΠ καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 στη Δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020''

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε την 6η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 1751/46643/15.04.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 στη Δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

   Η καταληκτική ημεροχρονολογία υποβολής των αιτημάτων τελικής πληρωμής αρμοδίως είναι η 28η/09/2018.

Undefined

Δασική Αστυνομική Διάταξη προστασίας αρωματικών φυτών, φαρμακευτικών φυτών, καρπών, κλώνων θάμνων, πόων.

   Το Δασαρχείο Αιγίου με το υπ' αριθ. πρωτ. 173665/16.08.2018 έγγραφο, ανακοίνωσε  Δασική Αστυνομική Διάταξη προστασίας αρωματικών φυτών, φαρμακευτικών φυτών, καρπών, κλώνων θάμνων, ποών.

Undefined

Απαγορευτική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019

   Το Δασαρχείο Αιγίου με το υπ' αριθ. πρωτ. 173740/16.08.2018 έγγραφο, ανακοίνωσε Απαγορευτική Ρυθμιστική Διάταξη θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019, από 20 Αυγούστου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή