ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ