ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑ: Νέος τρόπος, ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμών