ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :Πρόγραμμα Ανδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων Περιόδου 2016-2017