Σχολική επιτροπή Α' /θμιας εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Μπούλης Αντώνιος, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Σοφέτη.

Αντιπρόεδρος: Μεντζελόπουλος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Γιοβά Γεώργιο.

Μέλη: Παπαχριστοπούλου Μαρία με αναπληρώτρια την Βασιλακοπούλου Διαμάντω).

Γούτος Χρήστος με αναπληρωτή τον Βασίλη Φιλιππόπουλο.

Παπακωνσταντίνου Κώστας με αναπληρωτή τον Δημήτρη Μπούρδο.

Αικατερίνη Αποστολοπούλου, Δ/ντρια 9ου Δ. Σχολείου Αιγίου με αναπληρωτή Χρήστο Μαράντη, 6ου Δ. Σχολείου Αιγίου.

Πετρίδη Αναστασία (αναπλ.Βανδώρου Αγγελική), Εκπρόσωπος Γονέων και Κηδεμόνων Σπυροπούλου Ζουμπουλιά με αναπληρώτρια την  Δημοπούλου Ελένη.