Σχολική επιτροπή Α' /θμιας εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα

Αντιπρόεδρος: Μαρία Καρρά

Τακτικά Μέλη:

 1. Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, Δημοτική Σύμβουλος.
 2. Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνα, Δημοτική Σύμβουλος.
 3. Γεώργιος Ντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 4. Μαρία Καρρά, Δημοτική Σύμβουλος.
 5. Δήμητρα Λαμπροπούλου, Προϊσταμένη 3ου Νηπιαγωγείου Αιγίου.
 6. Δημήτριος Ελευθεριώτης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Ελίκης.
 7. Τριαντάφυλλος Κιντής, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.
 8. Αικατερίνη Παππά, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου, δημότισσα.
 10. Γεώργιος Μεντζελόπουλος, δημότης.
 11. Αλεξάνδρα Κλιματσάκη, δημότισσα.
 12. Νικόλαος Ρεκατσούνης, δημότης.
 13. Φίλιππος Δεληγεωργόπουλος, δημότης.
 14. Χριστίνα Πλατάνου, δημότισσα.
 15. Ανδρέας Μαγκλάρας, δημότης.

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Δημοτική Σύμβουλος.
 2. Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 3. Δημήτριος Καλαμίδας, Δημοτικός Σύμβουλος.
 4. Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος.
 5. Αικατερίνη Πρίνου, Προϊσταμένη 10ου Νηπιαγωγείου Αιγίου.
 6. Παναγιώτης Σταματόπουλος, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού.
 7. Αναστασία Ευσταθίου, Διευθύντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας.
 8. Κωνσταντίνος Καΐφας, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Ζουμπουλία Σπυροπούλου, δημότισσα.
 10. Παναγιώτης Γιάχος, δημότης.
 11. Αναστασία Παπαλεξίου, δημότισσα.
 12. Νικολίτσα Επαμεινωνδοπούλου, δημότισσα.
 13. Ευάγγελος Κουτρουμπέλης, δημότης.
 14. Ελένη Μονοκρούσου, δημότισσα.
 15. Βασίλειος Μελισσουργός, δημότης.

 

Διεύθυνση: Κλεμόνους Οικονόμου 11, Αίγιο, 251 00

Τηλ: 2691023561